Om distriktsförbundet

Västmanlands Seglarförbund (VSF) är ett distriktsförbund anslutet till Svenska Seglarförbundet (SSF). Fn är 8 klubbar med ca 2000 medlemmar anslutna till förbundet.

Seglardagen, SSFs årsmöte, är beslutande organ för idrotten Segling i Sverige.

Verksamhetens inriktning

Rekrytering

 • Arbeta för att få fler aktiva inom idrotten Segling.
 • Rekrytering till breddverksamhet och inspirera till elitsegling.
 • Stimulera vidarerekrytering till andra båttyper, t ex från jolle till kölbåt.
 • Initiativ ska tas till Gastbank, Tjejsegling, ”Prova på dagar”, ”Komma igång aktiviteter”.

Tävling

 • Uppmuntra och stödja kappsegling på alla nivåer.
 • Verka för alternativa tävlingsformer till att få fler att kappsegla.
 • Ansvara för distriktsmästerskap, DM, för jollar samt för SRS-klasser.
 • Samordna arrangemang mellan distriktets klubbar och närliggande distrikt.
 • Sammanställa en kalender som visar tävlings- och träningstillfällen inom distriktet samt närliggande distrikt. Kalendern skall finnas på hemsidan och alltid delges trafikerande sjöorganisationer.

Ungdom

 • Ge ekonomiskt stöd till de klubbar i distriktet, som aktivt arbetar med ungdomsverksamhet på breddnivå inom idrotten Segling.
 • Ge hjälp att hitta lämpliga instruktörer för klubbarnas idrottsliga verksamhet.
 • Klubbarna ska uppmuntras att anordna seglarskolor och seglarläger.
 • Ungdomsverksamheten ska genomföras med full jämställdhet i miljö fri från droger, alkohol och nikotin.

Utbildning

 • I samarbete med närliggande distrikt arrangera utbildningar för kappseglingsfunktionärer, tränare och instruktörer i enlighet med SSFs utbildningsplaner.
 • Stödja och ta initiativ till utbildning av seglare, t ex seminarium om trim, väder, regler etc.
 • Skapa förutsättningar för att ge kölbåtsseglare aktiv coaching vid övningsseglingar.

Distrikts-/klubbutveckling

SSF har utarbetat ett koncept med nationell klubbutvecklare där avsikten är att coacha klubbarna i deras utveckling av verksamheten inom idrotten Segling. Förbundet ska medverka till att sådan resurs kommer distriktet tillgodo.

0%