Styrelse 2023

Rollbeskrivning för de olika rollerna finns här .

Ordförande

Peter Markoff
070-530 81 13
peter@markoff.se

Vice-Ordförande

Ola Jacobsson
070-567 02 30
ola.jacobsson@gmail.com

Kassör

Sten Elander
070-665 92 30
sten.elander@bredband.net

Sekreterare

Åsa Tedbrant
073-665 67 01
asatedbrant@hotmail.com

Jollesegling

Vakant

Kölbåtssegling

Per Olsson
070-376 36 69
Per.olsson@sharp.eu

Suppleant Kölbåtssegling

Hanna Björklund
073-154 25 11
hanna.tallbacka@gmail.com

Hemsida

Arnav Jain
070-653 34 13
vsf@arnav.jain.se

Adjungerande styrelsemedlemmar

Mikael Gustavsson
076-807 01 40
Mikael.gustavsson@libergs.se

Johan Helin
073-338 00 27
j.m.helin@hotmail.se

0%