Västa Mälarens Seglingsserie 2023

En kappseglingsserie i västra Mälaren

Serien omfattar 8 seglingar varav de fyra bästa räknas. Serien räknas enligt KSR Appendix A, poängberäkning enligt A5.3. Tävlingen är öppen för kölbåtar. Giltigt individuellt mätbrev SRS 2023, alternativ standardbåt enligt SRS tabell, är obligatoriskt för att få delta i seglingsserien. Deltagande båt kan använda olika typer av SRS-mätetal på de olika delseglingarna samt ha olika besättningar.

Ingen speciell anmälan till serien krävs. Anmäl sker till respektive arrangörsklubb som sen rapporterar resultatet till Västmanlands Seglarförbund. Det löpande resultatet kommer att kunna följas på denna sida.

Bästa båt tillhörande klubb i Västmanland blir distriktsmästare SRS för 2023.

Resultat

Slutlig sammanställning efter säsongen 2023.

Nedan kommer ställningarna publiceras efter genomförd regatta.

Tidigare resultat

0%